İmza Mühürü

İmza mühürü genel olarak geçmişte okuma yazma bilmeyenler için daha çok kullanılmıştır.

Kişinin Adı ve Soyadının yazılı olduğu bu mühür noterde tasdiki yapılarak bunun tüm kamu kurumlarında, kullanımını sağlar. Bazen seçimde, bazen alım satımlarda, bazen de imza adı altında resmi evraklarda kullanılmaktadır. Bunun özel bir şekli yada türü yoktur. İsim baş harfleri, ad soyad ya da imzasının şekli yapılmaktadır. Bu tamamen kişinin talebiyle yapılmaktadır. 

Bu mühür imalat sonrası sahibi tarafından noterden tasdiki yapılır ve ömrü boyunca bunu imzası olarak kullanır. Günümüzde ise devlet daireleri başta olmak üzere, firmalar ya da kişiler özel olarak mürekkepli ıstampaya vurup kullanmaktadır.